NEDERLANDSE FILM NACHT


IMAGO/IDENTITEIT

De Eerste Nederlandse Filmnacht in Den Haag stond in het teken van imago/identiteit. Wie ben je en waar ontleen je je identiteit aan? In hoeverre beïnvloeden (social) media en ideeën binnen de maatschappij de vorming van jouw identiteit? En komt het beeld dat jij van jezelf weergeeft overeen met hoe je werkelijk bent? Studio Chiquita en Studio Cokos werden benaderd om de aankleding voor het evenement te verzorgen.

AANPAK

Met de aankleding van de foyer in Het Filmhuis plaatsten wij het publiek letterlijk tussen de vragen over imago en identiteit die in de vertoonde films voor kwamen. We daagden de bezoekers wij ze op subtiele speelse wijze uit zichzelf bloot te geven door middel van een simpel vragen spelletje dat op elke tafel stond.“WE HEBBEN ER VEEL LEUKE REACTIES OP GEHAD EN DE BEZOEKERS DIE VANOCHTEND IN HET CAFÉ ZATEN VONDEN HET JAMMER DAT WE HET WEGHAALDEN.”

- Lisa van der Waal - 
Organisator Haagse Filmnacht